LogoWebsiteWildenbergTransparantH275SmoothWinterSpringSint

Downloads

Let op: Door het bestuur van SV de Wildenberg worden geen Wm3's getekend voor semi-automatische geweren.

Wapenwetgeving

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn/haar sport is een vuurwapen dan wel een luchtdrukwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (WWM) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (RWM) en de Circulaire wapens en munitie (CWM).

De actueel geldende Wet Wapens en Munitie is te vinden op:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/

De actueel geldende Regeling Wapens en Munitie is te vinden op:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/

De actueel geldende Circulaire Wapens en Munitie 2016, welke op 15 juli 2016 in werking is getreden, is te vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36563.html

Een totaaloverzicht van KNSA gereglementeerde disciplines is te vinden op:
https://www.knsa.nl/media/1152/totaaloverzicht-knsa-gereglementeerde-disciplines.pdf