Compak sporting

Zoals de naam al doet vermoeden, is Compak Sporting een afgeleide van het parcours schieten maar zo aangepast dat de benodigde ruimte veel kleiner is. Hierdoor kan een Compak parcours worden gebouwd op bijvoorbeeld een Skeet baan. De vastgestelde afmetingen van een Compak parcours beslaan een rechthoek van 40 meter breed en 25 meter diep, en deze rechthoek is gelegen tot maximaal 8 meter voor de schietposten.

Een Compak parcours bestaat uit vijf op één lijn liggende schietposten die op gelijke afstand van elkaar zijn verdeeld over de breedte van het parcours, die tegelijkertijd door de schutters worden bemand, de zesde schutter in de rotte neemt de wachtpositie in achter post 1. De schutters roepen beurtelings hun kleiduiven af, dus wanneer de schutter op post 1 de eerste kleiduif heeft geschoten, roept de schutter op post 2 zijn kleiduif af enz. enz. Een post bestaat meestal uit 3 enkele kleiduiven en 1 doublet, wanneer de schutters de post hebben afgewerkt, schuiven zij een post naar rechts door. De schutter die in de wacht stond, bemand nu post 1 en de schutter die van post 5 afkomt gaat in de wacht achter post 1. Wanneer de schutters alle posten hebben afgewerkt, hebben zij een ronde van 25 kleiduiven geschoten.

Verder moet een Compak parcours beschikken over ten minste 6 kleiduiven machines en iedere geworpen kleiduif moet zich op enig moment tijdens zijn vlucht binnen de hierboven genoemde rechthoek bevinden. Zo kan bijvoorbeeld een kleiduif van buiten de rechthoek worden geworpen, die in de rechthoek landt of andersom. Ook is het mogelijk dat een kleiduif van buiten de rechthoek wordt geworpen, en deze geheel of gedeeltelijk kruist, maar buiten de rechthoek weer landt.

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden - SV de Wildenberg

LogoSVdeWildenberg

Automatic Ball Trap, of ook wel Ball Trap genoemd is een uit Engeland afkomstige discipline, die is gereglementeerd door de CPSA (Clay Pigeon Shooting Association). Ball Trap maakt gebruik van een enkele machine die in een put is geplaatst, en constant oscilleert in zowel de horizontale als de verticale vlakken. De machine werpt de kleiduiven tot 75 meter ver, en op 10 meter afstand van de machine varieert de hoogte van de kleiduif van c.a. 1,5 meter tot 3,5 boven de grond. Verder varieert de horizontale hoek waaronder de kleiduiven worden geworpen van 0 tot 32,5 graden naar beide zijden. De kleiduif wordt zonder vertraging afgedrukt op afroep van de schutter, in de hoek waarop de machine zich op dat moment bevindt. Dit betekent dat het trajekt van de kleiduif volledig willekeurig is, en niet door de schutter kan worden voorspeld. Ook is elke ronde anders, en elke schutter krijg unieke kleiduiven te schieten.

Elke ronde bestaat uit 25 enkele kleiduiven welke 2 keer mogen worden beschoten, wat betreft de score maakt het niet uit of de kleiduif met het eerste of het tweede schot wordt getroffen. De meeste wedstrijden worden geschoten over 4 rondes dus met een maximum totaal score van 100.

Ball Trap wordt geschoten in rottes van 6 schutters, de eerste vijf schutters bemannen de schietposten en de zesde schutter wacht net als bij compak sporting achter post 1. De schutters roepen om beurten een kleiduif af en wanneer de schutter op post 5 zijn kleiduif heeft geschoten, schuiven alle schutters een post naar rechts door. De schutter achter post 1 neemt nu post 1 in en de schutter van post 5 blijft wachten achter post 1. Dit gaat zo door tot iedere schutter 25 kleiduiven gepresenteerd heeft gekregen.

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden - SV de Wildenberg

 
LogoSVdeWildenberg
 

Geschiedenis

Sporting clays of zoals in Nederland “parcours of jachtparcours” genoemd, is een vorm van kleiduiven schieten.
Een parcours layout wordt meestal opgebouwd uit 3 of 4 schietposten gelegen in natuurlijk terrein, waar verdeeld over deze posten 25 kleiduiven worden gepresenteerd. De kleiduiven machines worden bij het parcours schieten zo opgesteld dat de geworpen kleiduiven diverserse soorten klein- en veerwild simuleren. Hierdoor beschikt de parcoursbouwer over oneindige mogelijkheden zoals trajecten, hoeken, hoogtes, afstanden en formaten van de verschillende kleiduiven.

FitascIn de vroege jaren 1900 maakte een aantal Britse schietscholen gebruik van kleiduiven voor het oefenen van het schieten op gedreven kleinwild. Kleiduivenschietwedstrijden werden snel erg populair, en de eerste open engelse parcours wedstrijd, werd gehouden in 1925. Deze sport werd in Amerika geïnstroduceerd door Bob Brister met zijn artikel in het blad Field & Stream in juli 1980. Op 27 september 1980 werd de eerste parcours wedstrijd gehouden in Remington’s Gun Club in Connecticut. Negentig shutters hebben aan de wedstrijd deelgenomen, waaronder bestuurders van de National Shooting Sports Foundation (NSSF). Momenteel wordt het parcoursschieten gereglementeerd door de Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse, oftewel FITASC. Vandaag de dag is parcours schieten wereldwijd de snelst groeiende en grootste kleiduiven schiet discipline, met miljoenen beoefenaars.

Uitrusting en veiligheid

De populairste geweren zijn momenteel de over and under of zogenaamde bock geweren, waarbij de beide lopen boven elkaar zijn gemonteerd. Internationaal zijn ook de bekende semi automatische enkelloops geweren toegestaan, echter zijn deze op veel Nederlandse schietbanen niet gewenst. Dit komt omdat bij een semi automotisch geweer veel minder goed te zien is of deze wel of niet geladen is. Wat betreft de gebruikte munitie zijn uitsluitend (staal)hagel patronen toegestaan met een maximale hageldiameter van 2,8 mm. Dit komt overeen met hagel nummer 6. Daar er zoveel verschillende mogelijkheden zijn voor wat betreft de gepresenteerde kleiduiven, is het op vrijwel alle banen verplicht om een schietbril te dragen wanneer men zich op de baan bevindt. Dit is omdat ricochet-hagel nooit uitgesloten kan worden, en dat simpel weg val-hagel al genoeg schade aan de ogen kan aanrichten.

Kleiduiven

Bij door FITASC gereglementeerde wedstrijden beschikt de parcours ontwerper over een breed scala aan verschillende kleiduiven. Hieronder worden de meest gangbare kleiduiven weergegeven.

SportingClayDuiven

De kleiduiven worden geworpen als singles en doubletten. Een doublet kan simultaan (tegelijkertijd), raffaël (twee dezelfde duiven achter elkaar), of op het schot (de tweede kleiduif word direct na het schot afgedrukt) worden  geworpen. Talrijke jachtomstandigheden worden gesimuleerd door verschillende snelheden en hoeken met verschillende soorten kleiduiven. Elke post is uniek. Bij deze discipline is niet vooraf vastgelegd hoe een parcours wordt opgebouwd. De fantasie van de parcoursbouwer kent hier geen grenzen. Bij het parcoursschieten wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke kleiduivenwerpmachines op alle mogelijke posten, hoeken, afstanden en manieren. Zo kennen we daar hoge torens, inkomende en afgaande duiven, dwars vliegende duiven, “hazen”, “rabbits”, “snippen”, talings” , “smienten” enzovoorts.

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden - SV de Wildenberg

LogoSVDeWildenberg

 

Bij Kleiduivenparcours Compak bestaat het gebied waarin de kleiduiven mogen “vliegen” uit een rechthoek met een breedte van ongeveer 40 meter en een diepte van 25 meter. Per parcours moeten er minstens 6 machines aanwezig zijn. De vliegrichting van de duiven dient zo gevarieerd mogelijk te zijn, waarbij een aantal vliegrichtingen verplicht zijn, namelijk:

ten minste 1 dwarsende duif van links naar rechts
ten minste 1 dwarsende duif van rechts naar links
ten minste 1 maar maximaal 2, afgaande duiven

Er wordt geschoten vanuit 5 poortjes die rechtlijnig naast elkaar staan, door 5 schutters tegelijkertijd. Het aantal te schieten duiven per ronde bedraagt 25 duiven; dus iedere schutter schiet per post 5 duiven waarvan de eerste 3 schoten enkele duiven zijn, waarop dubbel mag worden geschoten, en als laatste een doublet op schot of een doublet simultaan (gelijktijdig geworpen duiven).

Ook bij Kleiduivenparcours Compact mogen alle typen kleiduiven worden gebruikt, zoals battue, mini’s, midi’s, rabbits, enzovoorts. Het verschil met het gewone Kleiduivenparcours is het feit dat de duiven binnen een afstand van 25 meter beschietbaar moeten zijn; dat is bij Kleiduivenparcours verder en bovendien hoeft bij die discipline ook niet per se vanuit het poortje te worden geschoten, wat bij Compact wel het geval is.

Bron: KNSA

Dit is een vrij nieuwe discipline, die nog niet op grote schaal beoefend wordt. Automatic Trap wordt geschoten op een baan zoals die voor Trap wordt gebruikt, met dien verstande dat de duiven slechts door één machine geworpen worden. Deze machine staat echter niet vast, zodat de schutter vooraf niet weet in welke richting de duif zal vliegen.

Bron: KNSA

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com