Rate this article 0 Vote

PG100 - PrecisieGeweer 100 meter

Deze discipline wordt liggend geschoten met een Groot Kaliber Grendel Geweer op een afstand van 100 meter. Een kijker is toegestaan. Het geweer mag vóór opgelegd worden op een steun, de achterzijde van het geweer mag op een zandzak gelegd worden. 10 schoten per kaart, één per doel. Bij meer dan één gat per doel wordt de laagste score genoteerd. Het aantal proefschoten (linker en rechter rij op deze kaart) is vrij.

Bij de PG100 worden de geschoten punten geteld. Naast het tellen van de punten wordt ook het aantal 'mouces' en de 'First Miss' genoteerd. De mouce is het kleine cirkeltje in de 10. Wanneer de ring van de mouce geraakt is telt deze als 1. Onder X-en wordt het totaal aantal mouces genoteerd.

De First Miss is de eerste keer dat de 10 gemist wordt. Hierbij wordt gekeken van doel 1 (linksboven) naar doel 15 (rechtsonder). Wanneer je doel 1, doel 2 en doel 3 een 10 schiet en doel vier een 9 dan wordt bij FM 40 genoteerd.

Wanneer aan het eind van het seizoen twee of meer schutters dezelfde score hebben wordt gekeken naar het aantal mouces. De schutter met het hoogste aantal mouces wint. Zijn ook het aantal mouces gelijk dan wordt gekeken naar de First Miss. De hoogste score FM wint dan.

HH

Hubèrt Huijbregts

  • Male